f Nova sezona merenja otpada u Krupnju - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Nova sezona merenja otpada u Krupnju

28.02.2014

Radnici Javnog komunalnog preduzeća "1. maj" iz Krupnja započeli su drugu sezonu merenja količine i sastava komunalnog otpada, objavila je opštinska uprava.

Zahvaljujući podršci Nemačke organizacije za tehničku saradnju (GIZ) u Krupnju su, kao i u ostale četiri pilot opštine (Aleksandrovac, Bela Crkva, Kuršumlija i Svilajnac), prošle godine sprovedene četiri sezonske kampanje kako bi se se prikupili podaci o otpadu koji građani bace u toku godine.

Dobijeni podaci poslužili su kao osnova za izradu analize u kojoj se kao moguća rešenja predlaže izgradnja infrastrukture za sakupljanje i tretman otpadnih resursa, kao što su reciklažna dvorišta, reciklažna ostrva i postrojenja za prirodnu razgradnju (kompostiranje) otpada.

U ovoj godini predviđene su još tri kampanje merenja otpada, koje će radnici "1. maja" obavljati u saradnji sa strucnjacima GIZ-ovog IMPACT projekta za Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštinama i Fakulteta Tehničkih nauka iz Novog Sada.

Obaviće se i dva ciklusa merenja količine i kvaliteta otpadnih voda, kao i četiri kampanje uzorkovanja otpadne vode.

Cilj novih merenja je dobijanje što pouzdanijih podataka na osnovu kojih će biti projektovana postrojenja za tretman otpada i otpadnih voda, kao resursa od kojih može da profitira cela zajednica.

Izvor: http://zelenasrbija.rs/srbija/6459-nova-sezona-merenja-otpada-u-krupnju

Povratak...