f Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada-opasnog otpada, na lokaciji „Opšta bolnica Pirot“ iz Pirota. - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada-opasnog otpada, na lokaciji „Opšta bolnica Pirot“ iz Pirota.

25.02.2014

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine objavilo je Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada-opasnog otpada, na lokaciji „Opšta bolnica Pirot“ iz Pirota, u ulici Vojvode Momčila bb, u Pirotu.

Aktivnosti koje gore spomenuta bolnica preduzima su sakupljanje, transport, skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada – opasnog otpada, na lokaciji Bolnice, u ulici Vojvode Momčila bb, u Pirotu, na kojoj je smešteno postrojenje za skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada (autoklav “GETINGE”, model HS 6610EC- GETINGE, i drobilica tipa Mercodor ZM 1).

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 10. mart 2014.godine, na adresu radmila.serovic@merz.gov.rs ili tijana.milanovic@merz.gov.rs

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 518 ili 524 od 11h -13h.

Izvor: http://www.merz.gov.rs/cir/aktuelnosti/zahtev-za-izdavanje-dozvole-za-sakupljanje-transport-skladistenje-i-tretman-infektivnog

Povratak...