f Stanje u jezeru Palić alarmantno - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Stanje u jezeru Palić alarmantno

24.02.2014

Stanje u jezeru Palić je alarmantno. Najveći problem je mulj koji najviše utiče na proces autrofizacije i stvaranje algi u jezeru.

U Zavodu za javno zdravlje ističu da i kada bi se na Paliću rešio problem sa septičkim jamama, izgradila kanalizaciona mreža, smanjilo difuzno zagađenje, a prečistač nastavio da radi ovim tempom, problem bi i dalje predstavljao mulj u jezeru i zato mora da se odstrani.

Ne postoji ni jedno drugo rešenje za jezero, jer je unutrašnje zagađenje veliko,a voda ne može sama da se preradi, rečeno je u emisiji “Lice Subotice”, koju možete da pogledate na našem sajtu.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/stanje-u-jezeru-pali-alarmantno

Povratak...