f Potpisan Sporazum o saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Ekološkog fonda "Ecotopia" - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Potpisan Sporazum o saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Ekološkog fonda "Ecotopia"

21.02.2014

U sredu, 19. februara 2014. godine u Dekanatu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu potpisan je Sporazum o saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Ekološkog fonda „Ecotopia”. Potpisivanju sporazuma su prisustvovali prof. dr Sima Avramović, Dekan Pravnog fakulteta, Aleksandra Srebrenov, Osnovač i direktor Ekološkog fonda ”Ecotopia” i doc. dr Mirjana Drenovak-Ivanović, rukovodilac studija za inovaciju (specijalizaciju) znanja iz oblasti „Ekološko pravo“.

U skladu sa Sporazumom, Pravni fakultet u saradnji sa Ekološkim fondom ”Ecotopia” organizuje studije za inovaciju (specijalizaciju) znanja iz iblasti Ekološko pravo. Nastava na studijama će ubuhvatiti sledeće celine: načela prava zaštite životne sredine; pravo na pristup ekološkim informacijama; pravo javnosti i NVO na učešće u donošenju odluka u ekološkim stvarima; integrisano sprečavanje i kontrola zaštite životne sredine; procena uticaja i strateška procena uticaja na životnu sredinu; pravni okvir izdavanja odobrenja i uslova za namerno uvođenje u životnu sredinu genetički modifikovanih organizama; kaznenopravna zaštita životne sredine; građanskopravna zaštita životne sredine i odgovornost za štetu; ekološko pravo i principi ekološke politike Evropske unije; sistem trgovine emisijama gasova s efektom staklene bašte na međunarodnom i na nivou Evropske unije.

Nastava obuhvata 72 časa i sastoji se od predavanja i radionica (workshops), a izvodiće je nastavnici Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i drugi istaknuti domaći i strani stručnjaci. Nastava će biti organizovana petkom i subotom. Pravo upisa imaju sva zainteresovana lica sa završenim odgovarajućim fakultetom. Polaznici po uspešno završenim studijama za inovaciju znanja stiču diplomu.
Svečanost povodom početka nastave biće organizovana 15. marta 2014. godine, sa početkom u 11 časova, u Sali za sednice Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Izvor: http://www.ius.bg.ac.rs/vesti-cir.htm#Споразум ПФ и Екотопиа

Povratak...