f Neophodno je da se izradi katastar zagađivača - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Neophodno je da se izradi katastar zagađivača

19.02.2014

U narednom periodu bi trebalo da se izradi katastar mogućih zagađivača dogovoreno je na sastanku između predstavnika lokalne samouprave, Vovodova i pokrajinskog sektererijata za urbanizam. Cilje da se više ne ponovi zagađenje jezera Palić, kao početkom godine, kada se nije mogao utvrditi tačan uzrok zagađenja vode koje je trajalo 10 dana. Gradski prečistač nije namnjen da prečističi toksične materije.

Veoma je bitno da se uspostavi integralni sistem zaštite životne sredine. Subotičane najviše tišti jezero Palić i u Vodovod ističu da će sa nadležnim institucijama da uspostave bolju saradnju. Subotički prečistač je biološki i prilikom prerade vode se ne koriste nikakve hemikalije.

Efikasnost Prečistača je na visokom nivou i  u protekle tri godine na uređaj za prečišćavanje vode je pristiglo više od 30 miliona kubnih metara otpadne vode, od čega je 200 tona   fosfora koji pospešuje stvaranje algi u recipijent jezero Palić. Uređaj prečisti više od 90 odsto fosfora u vodi. Početkom januara desilo se zagađenje, a problem je što lokalna vlast može samo da konstatuje zagađenje.

Pomoćnik pokrajinskog sekretara za urbanizam je istakao da je izrada katastra mogućih zagađivača jedini način da se više ne ponavljaju zagađenja kao početkom godine. Prvi koraci  u cilju poboljšanja životne sredine su učinjeni.

Cilj je da se uspostavi bolja kontrola nad svim zagađivačima i da se otpadne vode prerade u što većem procentu.Rekonstruisani Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda u Subotici funkcioniše od  2009.godine i radi u skladu sa direktivama Evropske unije.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/neophodno-je-da-se-izradi-katastar-zaga-iva

Povratak...