f Obaveštenje o donetom rešenju kojim je data saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Bazna-stanica mobilne telefonije SUU75 Dinka Šimunovića UMTS - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o donetom rešenju kojim je data saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Bazna-stanica mobilne telefonije SUU75 Dinka Šimunovića UMTS

13.02.2014

Na osnovu sprovenenog postupka, Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj izdala je Rešenje o saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Bazna-stanica mobilne telefonije SUU75 Dinka Šimunovića UMTS. 
U cilju obaveštavanja zainteresovane javnosti tekst rešenja je u celosti objavljen na sajtu http://www.subotica.rs/sr/4903/oglasna-tabla.

Izvor: http://www.subotica.rs/sr/4903/oglasna-tabla

Povratak...