f Metodom Otvorenog prostora do Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Metodom Otvorenog prostora do Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

12.02.2014

Nacionalna konferencija „UKLjUČI SE – KAKVO CIVILNO DRUŠTVO ŽELIŠ?! Civilno društvo u Srbiji 2018. godine – kreiranje prve Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva“ biće održana 20. i 21. februara 2014. godine u Beogradu sa početkom u 8:30 časova, u Sava centar, Milentija Popovića 9, sala br. 1/0 i Pres centar).

Konferenciju organizuju Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, u saradnji sa EU IPA 2011-2013 projektom „EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom“ i TACSO kancelarijom u Srbiji – EU programa People 2 People.

O važnosti kreiranja prvog strateškog okvira za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji govori i podatak da će konferencija okupiti 350 predstavnika institucija, organa državne uprave i jedinica lokalne samouprave, kao i organizacija civilnog društva.

Cilj donošenja strategije je uspostavljanje okvira za razvoj i održivost građanskog društva, unapređenje saradnje institucija vlasti i organizacija civilnog društva, kao i definisanje mera za veće uključivanje zainteresovane javnosti u procese kreiranja i sprovođenja politika, radi daljeg razvoja i demokratizacije našeg društva, promocije i zaštite ljudskih prava i slobode udruživanja.

Nakon svečanog otvaranja konferencije i predstavljanja najboljih primera i naučenih lekcija iz Evropske unije i regiona vezanih za proces kreiranja i primene strateških okvira za razvoj civilnog društva, učesnicima će biti predstavljen predstojeći koraci u procesu izrade u proces izrade Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženje za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji.

Nakon toga uslediće početak radnog dela konferencije i to kroz kroz primenu metodologije Otvorenog prostora (Open Space). Ova metodologija omogućava grupno promišljanje složenih tema, uz princip samoorganizovanja i postizanje rezultata u jako kratkom vremenskom periodu. Metodom Otvorenog prostora kreira se takvo iskustvo tokom trajanja cele konferencije koje daje mogućnost učestvovanja u najzanimljivijem razgovoru, i to sa naglaskom na razgovoru, umesto slušanja prezentacija.

Kroz primenu metodologije Otvorenog prostora Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije želi da pruži mogućnost organizacijama civilnog društva da direktno učestvuju u kreiranju okvira za sadržaj buduće strategije. Kroz široki participativni proces osigurava se da je ova strategija dokument koji se kreira „odozdo“, u skladu sa vizijom razvoja koju ima civilni sektor, uvažavajući sve specifičnosti perspektive, položaja i konteksta u kome deluju OCD u Republici Srbiji.

Svaki od učesnika/ca imaće priliku da se aktivno uključi u razgovor o najvažnijim temama i prioritetnim oblastima prvog strateškog okvira za podsticajno okruženje i razvoj civilnog društva u Republici Srbiji, da odgovara na pitanja kakvo civilno društvo u Srbiji 2018. želi i koje su najvažnije promene koje želi da vidi 2018. godine u odnosu na sadašnji period.
Drugog dana konferencije, na završnoj sesiji, učesnici/ce će, nakon što izglasaju najvažnije oblasti i teme, raditi i na izradi strateških koraka koji su potrebni kako bi se željena vizija ostvarila u okviru svake pojedinačne teme, kao i o konkretnim aktivnostima koje ti koraci uključuju.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom poziva prijavljene predstavnike civilnog društva da se aktivno uključe u rad tokom oba dana konferencije i da svojom stručnošću i profesionalnim iskustvom doprinesu izradi radnog teksta ovog strateškog dokumenta koji će odrediti dalji razvoj i budućnost civilnog društva u Srbiji.

Izvor:http://civilnodrustvo.gov.rs/vesti/metodom-otvorenog-prostora-strategije-za-stvaranje-podsticajnog-okruzenja-za-razvoj-civilnog-drustva/#more-5505

Povratak...