f Otvoreni Poziv: TACSO tehnička podrška malim OCD - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Otvoreni Poziv: TACSO tehnička podrška malim OCD

12.02.2014

U skladu sa našom misijom podizanja kapaciteta civilnog društva, TACSO kancelarija u Srbiji raspisuje poziv organizacijama da koriste uslugu tehničke podrške od strane TACSO stručnjaka. Ovaj vid usluge prevashodno je namenjen: manjim, ruralnim i nedavno osnovanim organizacijama (prednost će imati organizacije osnovane nakon 1 januara 2012 godine).

Vrste i tip usluga/pitanja, koje mogu biti postavljena nisu striktno definisani s obzirom na širok spektar potreba i zahteva koji se tiču civilnog sektora.
 
Neke od tema koje će sigurno biti obrađivane u okviru ovog programa tehničke podrške uključuju: proces registracije udruženja, pitanja oko strateškog upravljanja, javnog zagovaranja, razvijanja partnerstava i umrežavanja, pitanja koja se odnose na finansijsko upravljanje u udruženjima, PADOR registracija, vođenje projekata, izveštavanje, monitoring, itd.
 
Podrška će se deliti na četiri načina pružanja usluga, i to: 

Da bi se prijavile za korišćenje ovih usluga organizacije treba da popune obrazac koji mogu preuzeti na http://tacso.org/, i da ga pošalju na mail adresu ta.serbia@tacso.org.
 
Ovaj poziv će biti trajno otvoren, a njegovo zatvaranje će zavisiti od zahteva, potreba i broja zainteresovanih organizacija. Prijavljivanje za prvi ciklus tehničke podrške otvoreno je do 21. Februara 2014 godine u 17 časova, a odnosi se na aktivnosti koje će biti sprovedene do septembra 2014 godine. Sledeći ciklus biće objavljen tokom leta.

Izvor: http://tacso.org/news/training-opp/Default.aspx?id=10163

Povratak...