f Puzović: Srbija ima malo vode - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Puzović: Srbija ima malo vode

06.02.2014

Srbija ima malo vode i to je razlog zbog koga vodosnabdevanje treba da bude apsolutni prioritet, upozorio je direktor Srbijavoda Goran Puzović.

"Moramo naći način za stabilno finansiranje vodoprivrede, sva iskustva pokazuju da su posledice mnogo skuplje od uzroka", izjavio je Puzović u razgovoru za Novi magazin.

Podsećajući da je vodoprivreda dobila 1,35 milijardi dinara iz bužeta za 2014, a da su osnovne potrebe 2,5 milijardi, Puzović je ocenio da nije dobro što je Zakon o vodama 2011. derogiran, tako da su svi prihodi ovog preduzeća postali prihodi budžeta, što je dovelo do debalansa između naplaćenih i uloženih sredstava. 

"Mi sada pokušavamo da objasnimo Ministarstvu finansija i Vladi Srbije da je potrebno da se prihodi vodoprivrede vrate Republičkoj direkciji i javnim preduzećima. Ako nam daju godinu, godinu i po, garantujem da ćemo prihode podići na viši nivo i verovatno bez zaduživanja ući u razvojnu fazu", rekao je direktor Srbijavoda. 

Na pitanje šta je trajno rešenje za vodoprivredu, on je odgovorio da je to preventiva, jer "moramo da održavamo ono što imamo i time gazdujemo na pravi način, da sve te resurse maksimalno iskoristimo i za vodu za piće i za industriju i za poljoprivredu". 

"Naša industrija sada ne radi, a kada se kapaciteti podignu suočićemo se sa manjkom vode", izjavio je Puzović i dodao da su sve naše velike reke međunarodne, sem Morave, i da "postoje međudržavni ugovori koji definišu kada i koliko vode možemo da uzmemo iz vodotoka". 

Ističući da se ne sme desiti da zaboravimo da potomcima ostavimo zdravu vodu, on je kao poseban problem naveo da se "svaki deo naše zemlje, ne samo reke nego i nacionalni parkovi, pretvaraju u deponije" sa tonama đubreta. 

"Bilo koliko inspektora da imamo oni ne mogu da kontrolišu svakog građanina, jednostavno moramo raditi na podizanju svesti", rekao je Puzović, ističući da i kaznena politika mora da bude oštrija.

Izvor:http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=02&dd=06&nav_category=12&nav_id=809053

Povratak...