f Konkurs za sufinasiranje ekoloških projekata - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Konkurs za sufinasiranje ekoloških projekata

05.02.2014

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine objavilo je Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine, koji su od javnog interesa.

Konkurs ima za cilj jačanje svesti o značaju zaštite životne sredine i realizaciju projekata kojima se doprinosi zaštiti i unapređenju životne sredine, kao i aktivnosti usmerenih na sprovođenje Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine - Arhuska konvencija.

Krajnji rok za podnošenje prijava je: 25. februar 2014. godine.

Tekst konkursa i prateću dokumentaciju možete preuzeti na interenet stranici Ministarstva http://www.merz.gov.rs/cir/dokumenti/javni-konkurs-za-sufinansiranje-projekata-udruzenja-i-drugih-organizacija-civilnog-drustva.

Izvor:http://www.merz.gov.rs/cir/aktuelnosti/otvoren-javni-konkurs-za-sufinansiranje-projekata-udruzenja-i-drugih-organizacija

Povratak...