f Usklađivanje zakonodavstva sa EU - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Usklađivanje zakonodavstva sa EU

06.02.2014

Na seminaru ,,Mogućnosti finansiranja u oblasti životne sredine'', organizovanom u PKS, istaknuto je da je za usklađivanje ove oblasti sa propisima u EU, potrebno 10,6 milijardi evra.

Za projekte zaštite životne sredine i usklađivanje zakonodavstva u toj oblasti sa Evropskom unijom, biće potrebno oko 10,6 milijardi evra do 2030. godine, rečeno je na seminaru ,,Mogućnosti finansiranja u oblasti životne sredine'',  koji je organizovala Privredna komora Srbije (PKS) u saradnji sa Ministarstvom energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

Specijalna savetnica predsednika PKS Dušanka Samardžić je istakla da je oblast zaštite životne sredine jedna od najsloženijih pravnih tekovina EU i da je od izuzetnog značaja da se naša privreda upozna sa modelima finansiranja ekoloških projekata, uključujući i sredstva iz predpristupnih IPA fondova. Po rečima Dušanke Samardžić, troškovi usklađivanja zakonodavstva u poglavlju 27 procenjeni su na 10,6 milijardi evra i da se očekuje da će se potpuna harmonizacija sa propisima EU obezbediti tek 2030. godine. Za velike infrastrukturne projekte, potrebne su značajne investicije koje privrednici ne mogu sami da obezbede, te je stoga neophodna pomoć razvojnih projekata. Ona je navela da je to posebno važno za javna komunalna preduzeća, koja do sada nisu bila mnogo aktivna u traženju drugih sredstava finansiranja, osim budžetskih.

Predstavnici Ministarstva energetike i zaštite životne sredine su istakli da predloženi projekti moraju da budu usklađeni sa nacionalnim strateškim ciljevima, kao i sa ciljevima donatora, ali da preduzeća za sredstva mogu da konkurišu isključivo preko resornih ministarstava. Jovana Jarić, specijalna savetnika ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine, je pohvalila inicijativu PKS za održavanje ovakvih skupova. Po njenim rečima, potrebne su velike promene u javnim komunalnim preduzećima, posebno u oblasti zaštite životne sredine. Olja Stanić iz Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine  govorila je o učešću i tehnologiji pristupanja predstojećim projektima, kreditnim linijama, domaćim izvorima finansiranja, korisnicima donacija, pripremi potrebne dokumentacije...

Na seminaru je rečeno, da će biti usvojen budžet za ove investicije kao i novi programski period od 2014. do 2017. godine, a upravljanje projektima biće preneto sa predstavništva EU na državne organe i ta takozvana DIS struktura treba da bude uspostavljena u martu. Prioritet će imati strateški značajni infrastrukturni pojekti, pre svega, tretman otpadnih voda  i čvrstog gradskog otpada, a treba rešiti problem medicinskog i veterinarskog otpada.

Prva lista projekata biće proglašena 20. marta, ali će se ciklus ponavljati svake godine, samo je važno da predloženi projekti budu praćeni dobrom tehničkom dokumetacijom, kako bi bili prihvaćeni. Pomenuta je i mogućnost finansiranja bilateralnim putem, kao  prekogranična saradnja i krediti međunarodnih finansijskih institucija. Kao dobri primeri prekogranične saradnje navedeni su nova regionalna deponija Pančevo, uvođenje primarne separacije u Arilju i upravljanje otpadnim vodama u nekoliko mesta u Srbiji. Na sastanku je podržan predlog Ministarstva da se ekološke takse koriste namenski, što do sada nije bio slučaj, iako su kroz njih prikupljena značajna sredstva.

U raspravi je ukazano na veliki značaj ,,zelenih investicija'' za razvoj Srbije. Oni su ukazali da je potrebno izvore sredstava približiti privredi, a  da bi se novac više koristio potrebna je i edukacija privrednika. Učestvujući u raspravi Siniša Mitrović, savetnik predsednika PKS je istakao da u Srbiji postoje kapaciteti od 33.000 tona za reciklažu, ali da se sakupi samo 13.000 tona materijala. On je ukazao i na problem zašto Srbija nema deponiju industrijskog otpada. Na pitanje Dušana Stokića,  sekretara Odbora za zaštitu životne sredine i održivi razvoj PKS koliko je IPA sredstava predviđeno za zaštitu životne sredine, odgovoreno mu je oko 50 miliona evra godišnje, uz naglasak da to zavisi od projekata.

Izvor: http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=10983

Povratak...