f AC SU - Sanacija gradske deponije muljem iz Palićkog jezera - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU - Sanacija gradske deponije muljem iz Palićkog jezera

04.02.2014

U Regionalnom Arhus centru Subotica na Otvorenom univerzitetu u ponedeljak, 3. februara, je održana prezentacija "Kompleksan program uklanjanja sedimenta iz jezera Palić sa paralelnim zatvaranjem gradske deponije". 

Prezentaciju su održali Miljan Vuksanović, Michael Rohmann i Nikola Jovičić posle koje je usledila diskusija učesnika među kojima su bili predstavnici JKP “Vodovod i kanalizacija”, JKP “Čistoća i zelenilo”, JP “Park Palić”, Zavoda za javno zdravlje Subotica, odborinici, inspektori za zaštitu životne sredine Grada Subotice,udruženja građana: CEKOR, ekološki pokret “Čista voda”, PREOTEGO, TERRA’S, kao i građani i novinari.

Kratak video zapis sa ovog skupa možete pogledati na web strani: http://www.subotica.info/2014/02/03/diskusija-oko-sanacije-deponije.

Povratak...