f Obaveštenje za javnost - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje za javnost

04.02.2014

Obaveštavamo svu zainteresovanu javnost da je podnet zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta: Prenamena postojećih magacinskih objekata u proizvodni pogon za obradu poluproizvoda od stakla u finalni proizvod, na katastarskoj parceli 11028, MZ Donji grad. 

Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju je moguće izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, II sprat, Stare gradske kuće, soba 226, u periodu od 28.01.2014. do 07.02.2014, u vremenu od 10 do 12 časova.

Teskt obaveštenja je postavljen na  web strani http://www.subotica.rs/sr/4903/oglasna-tabla

Povratak...