f Biomedicina i geonauke - uticaj životne sredine na ljudsko zdravlje - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Biomedicina i geonauke - uticaj životne sredine na ljudsko zdravlje

03.02.2014

Na sajtu www.ageserbia.com je raspisan poziv za učešće na Međunarodnom kongresu koji će se održati 28-30. aprila 2014. godine, u Zrenjaninu.

Rok za prijavu, kotizaciju i sve ostale informacije u vezi Kongresa možete dobiti na web adresi: www.ageserbia. com ili putem telefona +381 11 2317 005.
Dvadesetprvi vek je vek ogromnog razvoja tehnologije, ali i činjenice da je ljudsko zdravlje na globalnom nivou sve više ugroženo. Savremeni način života i konstantna degradacija životne sredine, čiji je čovek neraskidivi deo, uzrokuju pojavu novih bolesti i sve češću pojavu tzv. bolesti savremenog doba, koje su ranije bile potpuna nepoznanica. Često su, pri tom, najugroženija deca i osobe mlađe dobi. Pitanje koje se nameće jeste da li je čovek spreman da se suoči sa novim izazovima koje je sam sebi postavio?

Cilj ovog Kongresa jeste celovitije sagledavanje problema ljudskog zdravlja sa aspekta biomedicine i geonauka, jer te nauke, svaka u svom polju izučavanja, mogu doprineti boljem razumevanju uzročno-posledične veze životne sredine i zdravlja i bolesti ljudi. Želja organizatora jeste da ukaže zajednici da je samo ovakvim, objedinjenim pristupom problemu, moguće doći do efikasnog zaključka koji će sam po sebi nametnuti rešenje i budući razvoj iz oblasti: biomedicine, bioinformatike, bioenergije, radiologije, nutricionizma, mikrobiologije, zaštite životne sredine, ekogeofizike, medicinske geologije, geopatogenog zračenja..

U radu Kongresa učestvuju eksperti iz zemlje i inostranstva, civilni i vojni predstavnici medicinske struke iz domova zdravlja, kliničkih centara i zavoda za zaštitu zdravlja, naučnici-istraživači iz oblasti geonauka, profesori i studenti sa domaćih i stranih fakulteta, kao i NVO i mediji (koji se bave ovom tematikom). Takođe, očekuje se odziv zvaničnika ministarstava i drugih organa, koji će prezentirati statističke podatke o ugroženosti zdravlja stanovništva u pojedinim područjima.

Izvor: http://www.ageserbia.com/pocetna/

Povratak...