f Pokrajinski sekretar sa saradnicima u poseti NIS a.d. - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Pokrajinski sekretar sa saradnicima u poseti NIS a.d.

27.01.2014

U organizaciji Kompanije Naftna industrija Srbije, Funkcije za HSE ( Funkcije za industrijsku bezbednost, bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu životne sredine), 27.01.2014.godine održan je sastanak sa Pokrajinskim sekretarom dr Slobodanom Puzovićem i njegovim saradnicima.

Na ovom radnom sastanaku predstavnici Kompanije NIS a.d. na čelu sa Davidom Allisonom, direktorom funkcije za HSE su Pokrajinskom sekretarijatu predstavili strateške pravce unapređenja zaštite životne sredine i osnove sistema upravljanja zaštitom životne sredine sa posebnim osvrtom na rad dva vitalna kompleksa, Rafinerije nafte Pančevo i Rafinerije nafte Novi Sad.

Sastanak je održan u sasvim otvorenom i konstruktivnom dijalogu sa namerom da se sagledaju svi projekti u funkciji zaštite životne sredine koji su do sada realizovani i koji se planiraju u NIS a.d.

Na sastanku je posebna pažnja posvećena problemima u odnosu na potencijalne uticaje NIS a.d. koji mogu dovesti do podizanja nivoa koncentracije određenih zagađujućih materija u vazduh.

U tom smisu NIS a. d. upoznao je Pokrajinski sekretarijat sa preduzetim aktivnostima na sistemskom rešavanju ovih problema unutar Kompanije kako bi se obezbedile sve mere zaštite i reagovanja u cilju sprečavanja eventualnih negativnih posledica po stanovništvo.

Ovo je još jedan u nizu sastanaka na kom je zaključeno da je ovako uspostavljena direktna saradnja između Pokrajinskog sekretarijata i NIS a.d. u funkciji uspešne realizacije projekata koji imaju za cilj unapređenje zastite životne sredine.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/

Povratak...