f Sastanak Agencije i Udruženja reciklera Srbije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Sastanak Agencije i Udruženja reciklera Srbije

22.01.2014

U utorak 21.01.2014. godine je u prostorijama Udruženja reciklera Srbije održan sastanak predstavnika Agencije za zaštitu životne sredine, na čelu sa direktorom Filipom Radovićem, sa preduzećima koja se bave reciklažom otpada. 

Na sastanku su razmotrena pitanja vezana za primenu novog sistema izveštavanja u Agenciji i obavezama industrije u dostavljanju podataka. Predstavnici reciklažne industrije Srbije su podržali aktivnosti Agencije koje imaju za cilj jedinstveni sistem izveštavanja o upravljanju otpadom. 

Zaključeno je da je dodatno potrebno unaprediti postojeću saradnju između Agencije i udruženja u cilju povećanja obima izveštavanja, efikasnosti dostavljanja podataka.

Izvor: http://www.sepa.gov.rs/

Povratak...