f Otpadne vode uzrok pomora ribe kod Jagodine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Otpadne vode uzrok pomora ribe kod Jagodine

24.01.2014

Uzrok lošeg kvaliteta vode i pomora ribe u veštačkom jezeru u Dragocvetu kod Jagodine su otpadne sanitarne vode iz domaćinstava, navodi se u saopštenju Direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Početkom januara došlo je do pomora oko jedne tone ribe koja je izvađena iz jezera.

Vodna inspekcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede naložila je Agenciji za ispitivanje voda Ministarstva životne sredine da dopunskom analizom vode proveri prisustvo pesticida i herbicida.

Tokom uzimanja uzoraka uočena su otpadne materije na površini akumulacije - uginule ribe koja plutaju, a boja i miris u svim uzorcima vode su odgovarali "vanklasnom stanju".

"Rezultati analize vode uzete sa akumulacije u Dragocvetu pokazali su da je u akumulacionom jezeru došlo do organskog zagađenja potoka Kovačevac čiji je krajnji recipijent akumulacija Dragocvet. Uzrok lošeg kvaliteta vode u maloj akumulaciji Dragocvet potiče iz otpadnih sanitarnih voda domaćinstava naselja Kovačevac koje se bespravno puštaju u Kovačevački potok, a potom u malu akumulaciju Dragocvet", piše u saopštenju dostavljenom Agenciji Beta.

Vodna inspekcija je uputila predlog mera nadležnoj inspekcijskoj službi Gradske uprave Jagodina za sanaciju jezera kako bi se vodotok Kovačevački potok i jezero vratili u normalno stanje.

Potrebno je da inspekcijske službe Gradske uprave Jagodina zabrane svima koji to čine ispuštanje sanitarnih otpadnih voda u Kovačevački potok.

Potrebno je sve otpadne vode koje potiču iz seoskih domaćinstava kanalisati u jedan kolektor na čijem kraju bi se izgradilo malo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, koje bi se odatle puštale u Kovačevački potok i jezero u Dragocvetu.

Izvor: http://zelenasrbija.rs/srbija/6315-otpadne-vode-uzrok-pomora-ribe-kod-jagodine

Povratak...