f Poziv na drugi trening eko dizajna - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Poziv na drugi trening eko dizajna

24.01.2014

Univerzitet u Novom Sadu – kancelarija Evropske preduzetničke mreže, sa agencijama za marketing, konsalting i eko dizajn „Total Idea“ i „Ecodesign“ organizuje drugi po redu trening „EKO DIZAJN KONCEPT”.

Cilj treninga je obuka preduzeća o inovativnom pristupu poslovanja i ekološke podobnosti proizvoda koji teži SMANJENJU TROŠKOVA, kroz EFIKASNIJU UPOTREBU MATERIJALA I ENERGIJE, OČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE i ŠIRENJE NA TRŽIŠTE, uvođenjem NOVIH ODRŽIVIH PROIZVODA i sa POVEĆANJEM KONKURENTNOSTI malih i srednjih preduzeća.
Sadržaj i benefiti treninga:
·         Edukacija - jasno razumevanje suštinskih osnova eko dizajna, procene životnog ciklusa proizvoda (LCA) i karbonskog otiska proizvoda,
·         Eko alat - praktične vežbe sa alatom MET matrica (materijal, energija, toksičnost) i osnovna obuka na platformi EKODIZAJN +,
·         Umrežavanje - povezivanje preduzeća/organizacija, kroz promotivne događaje i okrugle stolove,
·         Razmena iskustva - na treningu ćete imati priliku da čujete iskustva i rešenja drugih firmi,
·         Sertifikat  -  potvrda učešća na treningu izdata od strane Evropske preduzetničke mreže i UNESCO katedre Univerziteta u Novom Sadu,
·         Mogućnost učešća u studijskoj poseti,
·         Mogućnost detaljne analize jednog proizvoda preduzeća u okviru elektronske platforme za analizu proizvoda,
·         Besplatno učlanjenje u najveću preduzetničku mrežu na tlu Evrope – Evropska preduzetnička mreža EEN.
Datum održavanja i vreme trajanja treninga:
·         PETAK, 28. FEBRUAR 2014. godine, Svečana sala centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu (Dr Zorana Đinđića bb, I sprat).
·         Ukupno trajanje jednodnevnog treninga je 3,5 časa, od 11 do 14.30 h.
Trening je namenjen:
·         Preduzećima koja posluju u oblastima povezanim sa ambalažom, pakovanjem i štampom, kao i onima koja posluju u svim proizvodnim sektorima a imaju potrebu za unapređenjem primene eko dizajn pristupa u svom poslovanju i žele da se uključe u besplatan trening eko dizajna.
Trening “Eko dizajn koncept” je BESPLATAN za sva preduzeća koja se prijave za učeće na obuci.
Krajnji rok za prijavu je petak, 21. februar 2014. godine u 15 časova!
Način prijave:
·         Preduzeća koje žele da se prijave za prijave za trening o eko dizajnu treba da popune formular o učešću na projektu – u prilogu mejla, a takođe mogu da preuzmu flajer sa informacijama o projektu - u prilogu mejla.
·         Ukoliko imate pitanja ili nedoumice u vezi sa popunjavanjem formulara možete kontaktirati predstavnike tima koji može posetiti vaše preduzeće radi zajedničkog popunjavanja istog. Rok za prijavu posete vašem preduzeću je petak, 31. januar 2014. godine.
Informacije o projektu možete pratiti na facebook stranici www.facebook.com/DanubePIE, a za sve dodatne informacije obratite se na sledeće kontakte:
Doc. dr Mladen Radišić, član projektnog tima: 064 144 70 48
Vladimir Nikić, član projektnog tima: 063 11 33 012
e mail: danubepie@uns.ac.rs
Izvor: http://www.ekologija.rs/poziv-na-drugi-trening-eko-dizajna

Povratak...