f Obaveštenje za građane Užica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje za građane Užica

20.01.2014

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 31.12.2013.godine, preduzeće MPP „Jedinstvo“ a.d. Sevojno, Prvomajska bb, matični broj 07188307, podnelo zahtev za izmenu i dopunu rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na novim lokacijama u Sevojnu.

Operater dozvole, MPP „Jedinstvo“ a.d. Sevojno, podnelo je zahtev za izmenu i dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada uvođenjem nove vrste otpada: 

- Otpadi koji nisu drugačije specificirani, indeksni broj ( 16 01 99).

Pored nove vrste otpada operater će preuzimati otpad od pravnih i fizičkih lica.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 30.01.2014.godine,na e-mail: ekologija@uzice.rs.

Uvid u podneti zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u kancelariji br.5, Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Grada Užica, ulica Dimitrija Tucovića br. 52, svakog radnog dana od 12 do 15 časova.

Izvor: http://www.graduzice.org/Obavestenje-1-1-2603

Povratak...