f "Uključi se - kakvo civilno društvo želiš?" - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

"Uključi se - kakvo civilno društvo želiš?"

17.01.2014

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, u saradnji sa EU IPA 2011-2013 projektom „EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom“ i TACSO kancelarijom u Srbiji – EU programa People 2 People organizuje nacionalnu konferenciju „UKLjUČI SE – KAKVO CIVILNO DRUŠTVO ŽELIŠ?! Civilno društvo u Srbiji 2018. godine – kreiranje prve Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva“. Konferencija će se održati 20. i 21. februara 2014. godine u Beogradu.

Ova nacionalna konferencija okupiće oko 300 predstavnika institucija i organa državne uprave na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i organizacija civilnog društva kako bi se naglasila važnost kreiranja prvog strateškog okvira za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji. Cilj donošenja strategije je uspostavljanje okvira za razvoj i održivost građanskog društva, unapređenje saradnje institucija vlasti i organizacija civilnog društva, kao i definisanje mera za veće uključivanje zainteresovane javnosti u procese kreiranja i sprovođenja politika, radi daljeg razvoja i demokratizacije našeg društva, promocije i zaštite ljudskih prava i slobode udruživanja.
Na konferenciji će biti predstavljeni najbolji primeri i naučene lekcije iz Evropske unije i regiona vezanih za proces kreiranja i primene strateških okvira za razvoj civilnog društva.
Najveći deo konferencije biće radni kroz primenu metodologije Otvorenog prostora (Open Space), koja omogućava grupno promišljanje složenih tema, uz princip samoorganizovanja, i postizanje rezultata u jako kratkom vremenskom periodu. Metodologija Otvorenog prostora će omogućiti svim učesnicima da razgovaraju i aktivno učestvuju u definisanju ključnih tema i ciljeva razvoja civilnog društva u Republici Srbiji i na taj način doprinesu izradi radnog teksta budućeg strateškog okvira za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji.
VAŽNO – Molimo Vas da potvrdite svoje učešće ISKLjUČIVO slanjem prijavnog formulara u periodu od 9. januara do 4. februara 2014. godine na sledeću adresu: strategija@civilnodrustvo.gov.rs. Moguće je prijaviti samo jednu osobu ispred svake organizacije. Napominjemo da je krajnji rok za prijavu 4. februar 2014. godine do 12 časova i da, s obzirom na procedure EU programa People 2 People, neće biti moguće prijavljivanje učesnika/ca nakon ovog roka!!! 
Troškovi smeštaja (19.- 21.02.2014) i puta (u vrednosti povratne autobuske karte od mesta prebivališta do Beograda) za učesnike van Beograda su ograničeni, pa vas molimo da na vreme pošaljete svoju prijavu, kako bi osigurali svoje učešće na konferenciji.
Hvala Vam što ćete prisustvovati i aktivno učestvovati na ovom događaju, koji će vam pružiti priliku da date doprinos i učestvujete u definisanju prioritetnih oblasti, ciljeva i mera prvog strateškog okvira za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji.

Pozivno pismo, prijavni formular i nacrt progama rada konferencije možete pronaći na sajtu www.civilnodrustvo.gov.rs.

Izvor: http://civilnodrustvo.gov.rs/vesti/ukljuci-se-kakvo-civilno-drustvo-zelis/#more-5379

Povratak...