f Učestale krađe PET ambalaže - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Učestale krađe PET ambalaže

15.01.2014

Jedan od problema sa kojim se Komunalne službe suočavaju ovih dana jesu učestale krađe sekundarnog otpada, kartona i PET ambalaže.

Požarevac ima 126 kontejnera za prikupljanje PET ambalaže, a na više mesta prikuplja se kartonski otpad. Grad poseduje reciklažni centar koji funkcioniše nekoliko godina. Međutim, zbog učestalih krađa  i obijanja kontejnera Komunalne službe nemaju nikavu korist od ovog vida prikupljanja sekundarnih sirovina, kaže direktor Slobodan Jović i dodaje da je šteta na godišnjem nivou oko 4,5 miliona dinara.

Ukoliko bi se nastavilo sa ovom delatnošću rešenje bi trebalo tražiti u pokrivanju gubitaka iz budžetskog fonda za zaštitu životne sredine ili kroz javno-privatno partnerstvo, smatra Jović.

On kaže da nije dobro da se prestane sa prikupljanjem sekundarnih sirovina, što zbog zaštite životne sredine, što zbog smanjenja opterećenosti postojeće deponije u gradu koja je ograničenog kapaciteta.

Buduća regionalna deponija trebalo bi da se izgradi na nekadašnjem kopu Ćirikovac i to je konačna lokacija na kojoj će se deponija nalaziti, rekao je Jović.

To je dobro za Požarevac zbog blizine odlagališta, ocenio je on.

Izvor: http://www.ekologija.rs/ucestale-krade-pet-ambalaze

Povratak...