f SENSE konkurs za novinare aktivne u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

SENSE konkurs za novinare aktivne u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja

15.01.2014

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), kancelarija u Srbiji objavljuje konkurs za nagrade za novinarstvo u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja. 

Ova nagrada se dodeljuje kao podsticaj medijima koji prate oblast zaštite životne sredine i održivog razvoja, a posebno aktivnosti civilnog sektora u ovim oblastima.

Radovi moraju obrađivati jednu ili više pitanja povezanih s temama koje su u fokusu SENSE programa

Rok za podnošenje radova je 1. mart 2014. godine.

Objava dobitnika nagrada i dodela nagrada: april 2014.

Iznos po nagradi je 5000 EUR
Mogu se kandidovati štampani, TV, radio, ili onlajn radovi. Radovi moraju biti objavljeni u zvaničnim medijima u Srbiji.

Radove je potrebno poslati elektronskim putem na adresu office@rec.rs ili poštom na adresu Kosovska 17/3, 11000 Beograd, najkasnije do 1.marta 2014. godine u 17 časova.

Izvor:http://www.mc.rs/sense-nagradni-konkurs-za-novinare-aktivne-u-oblasti-zastite-zivotne-sredine-i-odrzivog-razvoja.3614.html

Povratak...