f Izdvojen novac u budžetu za remedijaciju jalovišta u Zajači - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Izdvojen novac u budžetu za remedijaciju jalovišta u Zajači

10.01.2014

Na inicijativu Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, u republičkom budžetu za 2014. godinu izdvojeno je 285 miliona dinara za potpunu remedijaciju jalovišta u Zajači.

Sprovođenjem ovog projekta, koje bi trebalo da počne najkasnije do kraja marta, biće sprečeno dalje zagađivanje životne sredine na tom području i narušavanje zdravlja ljudi, a pre svega dece, kod kojih je u prethodnom periodu bio utvrđen povišen nivo olova u krvi.

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine je krajem prošle godine već sprovelo prvu fazu remedijacije, koja je podrazumevala deo hidrograđevinskih radova.

Za potpunu remedijaciju urađen je glavni projekat, a tokom naredne sedmice biće započete pripremne radnje za sprovođenje ovog projekta.

Realizacija projekta trebalo bi da počne do kraja marta, a izvođenje radova će trajati najmanje osam meseci.

Izvor:http://www.merz.gov.rs/cir/aktuelnosti/izdvojen-novac-u-budzetu-za-remedijaciju-jalovista-u-zajaci

Povratak...