f AC - Poziv na javnu raspravu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC - Poziv na javnu raspravu

30.12.2013

Arhus Centar Subotica i preduzeće SWEASAT Doo iz Subotice organizuju u petak, 03.01.2014. godine, u prostorijama Arhus Centra Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15 (drugi ulaz, prizemlje) sa početkom u 12h javne konsultacije povodom prezentacije projekta Inovativna i ekološki prihvatljiva proizvodnja kvalitetnih plastičnih paleta napravljenih od recikliranih materijala - IPPRM.

Preduzeće SWEASAT je apliciralo sa ovim projektom u okviru programa Sufinansiranja inovacija koji uz podršku EU realizuje Fond za inovacionu delatnost.

Program sufinansiranja inovacija ima za cilj da proširi mogućnost saradnje između srpskih inovativnih mikro i malih preduzeća i strateških partnera (na primer, privatnog sektora, organizacija za istraživanje i razvoj i investicionih i fondova rizičnog kapitala), kao i investicionih i fondova rizičnog kapitala, sa ciljem povećanja ulaganja privatnog sektora u projekte tehnološkog razvoja i komercijalizacije za nove i unapređene proizvode i usluge.

 

Nakon prve faze evaluacije u kojoj je komisija sastavljena od stranih eksperata uspešno ocenila biznis plan projekta naredni korak u evaluaciji jeste prezentacija projekta i mera ublažavanja uticaja na životnu sredinu. U tom cilju su pozvani relevantni stejkholderi iz oblasti zaštite životne sredine iz Subotice i okruženja sa ciljem upoznavanja sa projektnom idejom, organizacije javne debate, prezentacije ideja i sublimiranja rezultata koji će biti prosleđeni ekspertu za životnu sredinu angažovanim od strane Fonda za inovacionu delatnost.

 

Dnevni red:

 

1. Prezentacija Projekta (Gabrijela Fečkeš, menadžer projekta)  

2. Javna konsultacija  

3. Zaključak

 

Prezentacija projekta i plan zaštite životne sredine mogu biti preuzeti sa web stranice preduzeća SWEASAT DOO www.zako.rs, a svi eventualni komentari nosiocima projekta mogu biti poslati na zvaničan mail zako@stcable.net.

 

Srdačno Vas ocekujemo!

 

 

Povratak...