f Vlada usvojila predlog zaključka o prihvatanju Drugog izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Vlada usvojila predlog zaključka o prihvatanju Drugog izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije

24.12.2013

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine pokrenulo je postupak izrade drugog nacionalnog Izveštaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija), u skladu sa obavezama koje Republika Srbija ima kao članica Konvencije („Službeni glasnik RS”, broj 38/09).

Predlog drugog nacionalnog Izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije („Izveštaj”) sačinilo je Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine u saradnji sa predstavnicima nadležnih organa i organizacija. Tokom izrade Izveštaja zatražena su mišljenja od svih relevantnih državnih i drugih organa u Republici Srbiji na republičkom, pokrajinskom, gradskom nivou (Beograd, Kragujevac, Novi Sad, Niš) kao i Stalne konferencije gradova i opština. Takođe, zatražena su mišljenja nadležnih stručnih organizacija, agencija, zavoda, itd. koji se bave pitanjima od značaja za sprovođenje Arhuske konvencije kao i Beogradske kancelarije Regionalnog centra za životnu sredinu (REC). Od predstavnika značajnijih državnih i drugih organa formirana je Radna grupa koja je razmatrala nacrt Izveštaja.

Na sednici Vlade održanoj dana 18. 12. 2013. godine je usvojen predlog Zaključka o prihvatanju drugog Izveštaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija).

Tekst drugog nacionalnog Izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije može se preuzeti: http://www.merz.gov.rs/cir/dokumenti/drugi-izvestaj-ak

Izvor:http://www.merz.gov.rs/cir/aktuelnosti/vlada-usvojila-predlog-zakljucka-o-prihvatanju-drugog-izvestaja-o-sprovodjenju-arhuske

Povratak...