f Upitnik Ministarstva energetike, razvoja i životne sredine o saradnji sa organizacijama civilnog društva - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Upitnik Ministarstva energetike, razvoja i životne sredine o saradnji sa organizacijama civilnog društva

26.12.2013

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine je, u cilju nastavka dijaloga i saradnje sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva otvorilo posebnu e-mail adresu kontakt.nvo@merz.gov.rs, na koju organizacije mogu dostavljati informacije o svojim aktivnostima i aktuelnostima, slati sugestije, predloge i ideje.

Nova e-mejl adresa služiće da i Ministarstvo energetike, razvoja i životne sredine upućuje organizacijama civilnog društva određene sadržaje.

Napomena: navedena e-mail adresa kontakt.nvo@merz.gov.rs, ne može zameniti propisani način dobijanja određenih informacija od strane Ministarstva energetike, razvoja i životne sredine , kao što su informacija od javnog značaja ili odgovori na zahteve koji su inače do sada upućivani putem redovne pošte i utvrđenih procedura.

Ministarstvo energetike, razvoja i životne sredine je u cilju dobijanja potpunijih informacija o udruženjima građana i drugim organizacijama civilnog društva kreiralo Upitnik za pružanje određenih informacija, koji se može preuzeti na http://www.merz.gov.rs/cir/dokumenti/nvo-upitnik

Popunjavanje Upitnika nije obavezno, ali je od izuzetnog značaja za predstojeće aktivnosti Ministarstva energetike, razvoja i životne sredine i uključivanje civilnog društva u iste.

Ministarstvo energetike, razvoja i životne sredine moli sve zainteresovane da popunjeni upitnik pošalju na kontakt.nvo@merz.gov.rs najkasnije u ponedeljak, 30.decembar 2013. godine, kao i da link prema Upitniku proslede drugim organizacijama civilnog društva.

Povratak...