f Regionalna konferencija OEBS-a o upravljanju poplavama - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Regionalna konferencija OEBS-a o upravljanju poplavama

18.11.2013

U  Beogradu je, 18. novembra, održana regionalna konferencija pod nazivom „Inkluzivne prakse upravljanja rizikom od poplava – oruđe za unapređenje zaštite životne sredine“. Konferenciju su otvorili, Ivana Ćirković, direktorka Kancelaraije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Jan Luneburg, šef Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji. 

Cilj konferencije je bio da se razmene iskustva u oblasti zaštite od poplava, ukaže na ulogu javnosti u razmeni informacija u upravljanju rizicima i predlože načini delovanja kako na centralnom, tako i na regionalnom nivou.

O značaju razmene informacija i njenom uticaju na upravljanje rizicima od katastrofa, govorio je, prof. dr Dušan Sakulski, ujedno predstavljajući saradnju sa JVP „Vode Vojvodine“ koja je rezultirala stvaranjem i unapređenjem sistema informisanja. Prikazujući sajt, prof. Sakulski je ukazao i na mogućnost „poigravanja“ posetilaca sajta sa parametrima. Kao jednu od prednosti ovog sajta je istakao i činjenicu da ukoliko preti opasnost od neke katastrofe, moguće je u roku od pola sata od momenta njenog započinjanja saznati za nju i blagovremeno delovati.

Reč je potom preuzela Nataša Manojlović. Ona je na primeru Republike Nemačke prikazala koji su to sve mogući metodi zaštite od poplava, zatim o vidovima edukacije, kao i načinima delovanja ako do poplava ipak dođe. Osim toga, govorila je i o izradi planskih dokumenata u ovoj oblasti, a svoje izlaganje je završila predstavljanjem eksperimenta koji je rađen u Stokholmu, a koji je za cilj imao podizanje svesti kod građana o značaju zaštite od poplava.

O nacionalnom zakonodavstvu i njegovim nedostacima prisutne je upoznao, Ratko Bajčetić, JVP „Vode Vojvodine“. Zatim je usledela panel diskusija na kojoj je predstavnica iz Ministarstva poljoprivrede ukazala na neke netačne informacije koje su se našle u prezentaciji. Konkretno, uputila je kritike da nije tačno da nije izvršena harmonizacija domaćeg zakonodavstva sa direktivama EU, a kao nedostatak u gotovo svim ministarstvima je istakla nedovoljno kadrova. Uključujući se u diskusiju, Ratko Đurđevac iz Eko udruženja Vrbas je ukazao na zapuštenost kanala DTD (Veliki bački kanal). Njaveći problem za njegovu sanaciju je nedostatak finansijskih sredstava, a predstavnicima Vlade je uputio predlog da se izvrši detaljna analiza funkcionisanja vodoprivrednih preduzeća, kao i kategorizacija OCD-a. Iz Hidrometroločkog zavoda Crne Gore je rečeno kako u njihovoj zemlji prosto nema regiona u kom ne postoji rizik od poplava, ali da bi se, ipak, moglo reći da je u Crnoj Gori ova oblast relativno uređena i da se trenutno teži ka jačanju kapaciteta.

Sama konferencija predstavlja nastavak saradnje Kancelarije sa Misijom OEBS, koja je započeta još u junu, organizovanjem studijskog putovanja u Vranjsku banju za predstavnike OCD-a, među kojima je bila i Barbara Sudarević, iz Regionalnog Arhus centra Subotica.

 

Povratak...