f Predstavnici Sekretarijata na otvaranju Reciklažnog centra ''Higijena'' - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Predstavnici Sekretarijata na otvaranju Reciklažnog centra ''Higijena''

17.12.2013

U Pančevu je počeo da radi Reciklažni centar „Higijene“ za komunalni otpad u koji tetrapak, pet ambalažu, karton, staklo limenke, flaše, papir, mogu da donose i građani.

Početak rada ovog centra, koji je davno podignut, je i jedan od preduslova da počne da funkcionište i nova deponija na Dolovačkom putu.
Izgradnja Reciklažnog centra u Vlasinskoj ulici počela je 2011. godine. Objekat je završen 2012, ali nedostajao je deo opreme. Ovo je bio zajednički projekat Pančeva, Ministarstva životne sredine Srbije i Vlade Italije. Italijani su za milion i 200 hiljada eura kupili vagu, kamione, presu, kontejnere za razvrstavanje, a Grad je sa 70 miliona gradio objekte.
Po pravilima Evropske unije, ovakvi objekti se moraju nalaziti u gradu, da budu dostupni građanima i da se na taj način sekundarne sirovine sačuvaju, jer taj otpad koji mi odvajamo u domaćinstvima, kada dođe kod nas je sekundarna sirovina.
U hali Reciklažnog centra, površine oko 1.500 kvadrata, smeštena je presa koja služi za baliranje pet ambalaže, papira i kartona. Osim tih sirovina, od sledeće nedelje „Higijena“ će početi da, između ostalog, otkupljuje i tetrapak, staklo, limenke, metalni otpad.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...