f Južni tok neće imati dugotrajni uticaj na životnu sredinu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Južni tok neće imati dugotrajni uticaj na životnu sredinu

12.12.2013

Izgradnja gasovoda "Južni tok" neće imati dugotrajan uticaj na životnu sredinu, pokazali su danas rezultati Studije o proceni uticaja na životnu sredinu koje je sprovelo preduzeće "Srbijagas".

"Promene u reljefu, zemljištu, vodnim resursima, biljnom i životinjskom svetu za vreme izgradnje gasovoda uglavnom su kratkotrajnog i reverzibilnog karaktera", rekao je danas Dušan Medić iz "Srbijagasa" na javnoj raspravi o ovoj studiji u Beogradu.

On je dodao da će se raditi na obuci osoblja i organizaciji reagovanja u slučaju nepredviđenih situacija, kao i kontroli tokom izgradnje gasovoda.

Tehnički direktor gasovoda "Južni tok" Pavel Persidski rekao je da planirana dužina projektovane deonice trase na teritoriji Srbije iznosi 422,4 kilometra od početne tačke na granici sa Bugarskom blizu Zaječara do Bačkog Brega na granici sa Mađarskom.

Prema njegovim rečima, očekuju se direktne investicije u srpsku privredu u iznosu od 1,9 milijardi evra, oko 2.500 radnika tokom izgradnje i više od 200 radnika kompanije u periodu eksploatacije.

Prva faza izgradnje gasovoda "Južni tok" biće završena do 2016. godine, dok se završetak radova očekuje 2017. godine.

Izvor:http://zelenasrbija.rs/srbija/6162-juni-tok-nee-imati-dugotrajni-uticaj-na-ivotnu-sredinu

Povratak...