f Preliminarna informacija o incidentu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Preliminarna informacija o incidentu

04.12.2013

Na osnovu informacije koju smo primili telefonom dana 04.12.2013. u 9:00 obaveštavamo zainteresovanu javnost o incidentu nekontrolisanog ispuštanja gasa koji se dogodio u "NIS" a.d Blok istraživanje i proizvodnja, Pogon "Severni Banat" Kikinda-"Kaptažno polje 60" Kikinda dana 03.12.2013. godine u 22:30.

U ovom trenutku raspolažemo sa sledećim informacijama dobijenim od "NIS" a.d Blok istraživanje i proizvodnja , Pogon "Severni Banat" Kikinda:

Priroda incidenta: nekontrolisano ispuštanje gasa

Nekontrolisane emisije (ispuštanja): u vazduh

Klasifikacija/Rangiranje incidenta: Ograničen incident- prosta kontaminacija sa lokalizovanim i kratkotrajnim efektima

Datum incidenta: 03.12.2013. godine

Približno vreme početka incidenta: 22:30

Incident i dalje traje: ne; incident završen 04.12.2013. godine u 10:00

Lokacija incidenta (Pogon/Tačka ispuštanja/Drugo): "Kaptažno polje 60" Kikinda, 5 km od Kikinde na putu za Banatsku Topolu

Opis incidenta: kvar na ventilu bušotine gasa koji je uzrokovao nekontrolisano ispuštanje

Vremenski uslovi u toku incidenta: stabilni

Drugi informisani organi: MUP-Sektor za vanredne situacija

Preduzete korektivne mere: zatvoren ventil, sanacija bušotine

Pokrajinski inspektor je u intezivnoj komunikaciji sa svim uključenim stranama. Odmah po završetku uviđaja na terenu informisaćemo javnost o svim novim informacijama.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...