f Lista zaštićenih područja Srbije važna na putu ka EU - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Lista zaštićenih područja Srbije važna na putu ka EU

02.12.2013

Srbija treba da pripremi predlog liste najznačajnijih područja kako bi se uključula u mrežu zaštićenih područja važnih za očuvanje evropskih ugrožnih vrsta i staništa NATURA 2000, rečeno je danas na skupu posvećenom toj evropskoj mreži za zaštitu prirode.

Na javnom slušanju u Skupštini Srbije na temu "NATURA 2000" u Srbiji 2013, koje je organizovao skupštinski Odbor za zaštitu životne sredine, nadležni su kazali da će taj predlog, kada bude pripremljen, biti upućen Evropskoj komisiji koja će zajedno sa ekspertima iz Evropskog centra za biološku raznovrsnost detaljno analizirati i oceniti taj predlog.

Na izradi predloga liste zaštićenih područja biće angažovani ministarstvo zaduženo za zaštitu životne sredine, zavodi, Biološki i Šumarski fakultet, Republički geodetski zavod, biološki instituti, nezavisni stručnjaci i nevladin sektor.

Pomoćnik direktora Zavoda za zaštitu prirode Goran Sekulić rekao je da nakon proglašenja te liste, svaka država članica mora da obezbedi očuvanje povoljnog stanja vrsta koje su navdene kao ciljne vrste za dato područje.

Prema njegovim rečima, idealno bi bilo obezbediti sredstva i kapacitete kako bi se "skenirala" Srbija i videlo gde su te vrste i staništa. Bez obzira na nedostatak novca, dodao je on, treba naći način da se dodje do kvalitetnih informacija.

Direktorka Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode Biljana Panjković kazala je da se taj posao mora dobro uraditi kako se ne bi plaćali kazneni poeni.

Ona je podsetila da je Srbija već usvojila Akcioni plan za uspostavljanje ekološke mreže NATURA 2000 u Srbiji (2011-2020).

Zavod za zaštitu prirode i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode biće centralne ustanove i koordinatori tog posla.

Na skupu u Skupštini Srbije govorili su i predstavnici Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Srbijašuma, Vojvodinašuma, Nacionalnog parka Tara i Udruženja Protego iz Subotice.

Mreža NATURA 2000 osnovni je instrument za zaštitu prirode Evropske unije, a obuhvata područja za očuvanje prirode, osetljiva i vredna prirodna staništa i vrste od posebnog značaja za očuvanje biološkog diverziteta.

Ekološku mrežu NATURA 2000 čine područja koja su zemlje članice proglasile u skladu sa direktivama EU - Direktivom o zaštiti prirodnih staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta i Direktivom o očuvanju divljih ptica.

NATURA 2000 mreža obuhvata 18 odsto teritorije EU.

Izvor: http://zelenasrbija.rs/srbija/6134-lista-zatienih-podruja-srbije-vana-na-putu-ka-eu

Povratak...