f AC SU - Konferencija “Izazovi pristupanja EU u oblasti životne sredine” - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU - Konferencija “Izazovi pristupanja EU u oblasti životne sredine”

19.11.2013

Predstavnice Regionalnog Arhus centra Subotica su učestvovale na Nacionalnoj konferencija ''Izazovi procesa pristupanja EU u oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou u Srbiji'' koju je SKGO održao u Beogradu, 19. novembra 2013. godine. 

U organizaciji Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) u Beogradu je, 19. novembra 2013. godine, održana Nacionalna konferencija ''Izazovi procesa pristupanja EU u oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou u Srbiji''. Konferencija je realizovana u okviru programa ''Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija'', koji SKGO sprovodi u saradnji sa Švedskom asocijacijom lokalnih i regionalnih vlasti (SALAR).

Nakon veoma interesantnih i sadržajnih prezentacija data je mogućnost učesnicima da iznesu svoje mišljenje. Osvrćući se na projekat Mreže Arhus centara Srbije, Snježana Mitrović, projekt menadžer Regionalnog Arhus centra Subotica je izvestila o veoma slabom kapacitetu organizacionih jedinica zaduženih za životnu sredinu u lokanim samoupravama čiji je rad marginalizovan. Imajući u vidu da će proces pridruživanja EU biti umnogome “spušten” na lokalni nivo, predložila je da se o obavezama, ali i o mogućnostima koje se moraju iskoristiti, obaveste pre svega čelnici gradova i opština, te u ovaj proces uključe okruge. 

 

Detaljan izveštaj: http://www.skgo.org/reports/details/1382

Povratak...