f Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životnes redine uputilo poziv za konsultativni sastanak - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životnes redine uputilo poziv za konsultativni sastanak

08.11.2013

Povodom održavanja javne rasprave o nacrtima tri zakona koja se odnose na zaštitu životne sredine, zaštitu prirode i upravljanje otpadom koji su u postupku javne rasprave, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine organizovaće konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva koje deluju u oblasti zaštite životne sredine, koji će se održati u ponedeljak, 18. novembra 2013. godine sa početkom u 11:00 časova, u Palati Srbija (istočni ulaz), sala 233, Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd .

Javne rasprave o nacrtima sva tri zakona sprovode se prema programu javnih rasprava u periodu od 31. oktobra do 19. novembra 2013. godine. Nacrte zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom možete preuzeti sa internet stranice Ministarstva: http://www.merz.gov.rs/cir/aktuelnosti/javne-rasprava-o-nacrtima-zakona-u-oblasti-zastiti-zivotne-sredine-zastiti-prirode-i.

Konsultativni sastanak ima za cilj da omogući organizacijama civilnog društva da daju komentare, predloge i sugestije na predložena rešenja i na taj način ih aktivno uključi u javnu raspravu i razmatranje predloženih rešenja, kako bi usvojeni propisi bili jasniji i primenljiviji u praksi.
Pozivaju se zainteresovana udruženja i druge organizacije civilnog društva koje se aktivno bave pitanjima zaštite životne sredine da se prijave za učešće na ovom sastanku, na i-mejl adresu: sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs, ili na broj telefona: 011/313-0972, najkasnije do četvrtka, 14. novembra 2013.godine, do 12 časova.
Sastanak organizuje Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i predstavnicima organizacija koje učestvuju u SENSE programu koji sprovodi Regionalni Centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu. SENSE program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Izvor: http://civilnodrustvo.gov.rs/vesti/ministarstvo-energetike-razvoja-zastite-zivotne-sredine-uputilo-javni-poziv-za-konsultativni-sastanak/

Povratak...