f AC SU - Edukacija učenika HTŠ u Subotici - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU - Edukacija učenika HTŠ u Subotici

08.11.2013

Na osnovu dogovora iz 2012. godine, nastavljena je edukacija srednjoškolaca Hemijsko-tehničke škole u Regionalnom Arhus centru Subotica i u ovoj školskoj godini. Seminar je održan 7. novembra 2013. godine, uz podršku Grada Subotice i Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine. 

Učesnicima je predstavljen rad Arhus centra, kao i Konvencija o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu. Namera organizatora  je bila da se, mladima ukaže na mogućnosti koje pruža ovaj dokument i da se promovišu propisi i metodi usmereni na omogućavanje njegove primene.

O radu Arhus centra je govorila volonterka, Barbara Sudarević, informišući ih o tome da je otvoren za građane svakodnevno, a kada posete centar na raspolaganju im je  biblioteka sa ekološkim naslovima, zakonima i propisima iz ove oblasti. Imaju mogućnost pristupa internetu u cilju pronalaženja informacija o zaštiti životne sredine, zatim informativno-edukativnim materijalima i lifletima, na srpskom i mađarskom jeziku, ne samo AC, već i drugih ustanova, preduzeća i ekoloških udruženja.

O primeni Zakona o Arhuskoj konvenciji u praksi kroz konkretne primere je govorila, Snježana Mitrović, koordinator Arhus centra. Posebno se osvrnula na značaj informisanja, na čemu centar najviše radi i to kroz svakodnevno ažuriranje internet strane, štampanja informatora i publikacija o stanju životne sredine. Na primeru javnih rasprava o podzemnoj garaži i mobilnoj telefoniji, ali i okruglom stolu o sanaciji jezera Palić i Ludaš, pokazala je važnu ulogu građana, odnosno ekoloških organizacija u odlučivanju.

 

Povratak...