f Nacrt plana detaljne regulacije Jajinaca - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Nacrt plana detaljne regulacije Jajinaca

30.10.2013

Nacrt plana detaljne regulacije područja Jajinci – celina V u opštini Voždovac sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu izložen je u zgradi Gradske uprave grada Beograda u Ulici 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu). 

Plan će biti na javnom uvidu od 30. oktobra do 29. novembra i može se pogledati svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Beograda održaće se u zgradi Gradske uprave u Ulici 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) 4. februara u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi s Nacrtom plana u pisanom obliku mogu ih obrazložiti pred članovima komisije.

Primedbe na planirana rešenja, u pisanoj formi, mogu se dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici 27. marta 43-45, najkasnije do 29. novembra.

Izvor: http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1573441

Povratak...