f Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije dela naselja „Crne međe” u opštini Lazarevac - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije dela naselja „Crne međe” u opštini Lazarevac

30.10.2013

Komisija za planove Skupštine grada Beograda oglasila je javni uvid Nacrta plana detaljne regulacije dela naselja „Crne međe” u opštini Lazarevac sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu. 

Plan je izložen u zgradi Gradske uprave grada Beograda u Ulici 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) i u opštini Lazarevac (Karađorđeva 42) od 30. oktobra do 29. novembra i može se pogledati svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Beograda održaće se u zgradi Gradske uprave u Ulici 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) 21. januara 2014. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi s Nacrtom plana u pisanom obliku mogu ih obrazložiti pred članovima komisije.

Primedbe na planirana rešenja, u pisanoj formi, mogu se dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici 27. marta 43-45, najkasnije do 29. novembra.

Izvor: http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1573454

Povratak...