f Jovanović:SANU da pruži smernice Vladi u vezi sa GMO - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Jovanović:SANU da pruži smernice Vladi u vezi sa GMO

22.10.2013

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije Tomislav Jovanović izjavio je danas da od Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) očekuje da pruži smernice Vladi Srbije kako dalje da postupa u rešavanju problema vezih za primenu genetski modifikovanih organizmima (GMO) u ljudskoj ishrani.

Jovanović je na otvaranju dvodnevnog naučnog skupa "GMO - činjenice i izazovi", koji je organizovao Međuodeljenski odbor SANU "Čovek i životna sredina", kazao da zaključci koje budu doneli "najumniji ljudi moraju da posluže rukovodstvu države na dobrobit naroda".

"Zaključci koji se donesu na skupu neće biti važni samo sa aspekta nauke, već i po život ljudi i dalji opstanak i razvoj nacije", kazao je on.

Jovanović je rekao da je genetika bila korisna jer je unela revoluciju u nauku, pre svega medicinu i biotehnologiju, ali je dodao i da je bitno da se utvrdi na koji način primena GMO nauke utiče na životnu sredinu, kao i kakav je njen uticaj u poljoprivrednoj proizvodnji i mogućnosti da se prehrani sve veći broj stanovnika planete.

On je podsetio i da je već sada 85 odsto lekova koji se koriste proizvod GMO tehnologije i da su istraživanja GMO u medicini i farmaciji dala dobre rezultate.

Predsednik SANU, akademik Nikola Hajdin, kazao je da je cilj skupa da primena i kontrola GMO bude razmotrena adekvatno i na stručnom nivou.

Prema njegovim rečima, skup bi trebalo da pomogne u shvatanju GMO i potencijalnom uticaju na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Prvog dana se govorilo o istorijatu transgenih tehnologija, područjima primene GMO, uticaju GMO na životnu sredinu, savremenoj biotehnologiji, ishrani i zdravlju, GMO u biljnoj proizvodnji, gajenju GMO useva i suživotu GMO sa konvencionalnom i organskom proizvodnjom.

Drugog dana predviđena su izlaganja o GMO u svetu životinja, nadzoru i otkrivanju GMO, analizi rizika od GMO i međunarodnim standardima, kao i o tome da li čovečanstvo ima potrebe za GMO.

Rečeno je i da na skup, iako su bili pozvani, nisu došli predstavnici ministarstava poljoprivrede i ekologije.

Izvor: http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/414429/Jovanovic-SANU-da-pruzi-smernice-Vladi-u-vezi-sa-GMO

Povratak...