f GMO uslov za Svetsku trgovinsku organizaciju - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

GMO uslov za Svetsku trgovinsku organizaciju

18.10.2013

Uvođenje genetski modifikovane hrane u slobodnu prodaju i proizvodnju nije uslov za ulazak u Evropsku uniju. Međutim, promet GMO hrane jeste uslov za ulazak Srbije u Svetsku trgovinsku organizaciju. Zbog toga Vlada priprema izmene zakona koji sada zabranjuje genetski modifikovanu hranu.

Protivnici GMO hrane tvrde da je ona nezdrava, kao i da države koje je gaje mogu da izgube organsko seme i tako postanu ekonomski potčinjene multinacionalnim kompanijama.

GMO hrana ušla je u Srbiju pre 13 godina i, mada nema zvaničnih dokaza da je štetna jer treba oko 30 godina za ispitivanje, širom sveta vode se kampanje protiv nje.

Biljana Đorović, protivnica GMO hrane, kaže da sa manjom kontrolom prehrambenih proizvoda na tržište ulazi sve veća količina genetski modifikovane hrane.

"Kontrola polja, veće količina genetski modifikovane hrane, kontrola naših njiva se ne obavlja i vidimo da se sve obavlja u znaku sprege lobista, između onoga što jeste korupcija i što jeste interes", objašnjava Đorovićeva.

Stručnjaci kažu da se ni u Evropi ne gleda blagonaklono na uzgoj i prodaju te vrste hrane

"Osam zemalja članica Evropske unije, poslednja je bila Poljska čiji je parlament 28.januara ove godine doneo odluku da zabranjuje uzgoj genetski modifikovanih proizvoda, iako su gajili samo dve kulture: kukuruz i krompir za industrijske potrebe", objašnjava profesor Miladin Ševarlić, sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu.

Međutim, ministar trgovine Rasim Ljajić kaže za B92 da je uslov za prijem u Svetsku trgovinsku organizaciju - slobodan promet genetski modifikovane hrane.

Ako članica te organizacije ne postanemo do kraja godine, sledeća šansa je za godinu dana.

Izvor: http://www.rts.rs

Povratak...