f MLH gradi mini hidrocentralu kod Prokuplja - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

MLH gradi mini hidrocentralu kod Prokuplja

10.10.2013

Kompanija MLH najavila je danas da će uložiti 700.000 evra u izgradnju mini hidroelektrane snage 350 kilovata na reci Rastovnici kod Prokuplja.

Direktor kompanije MLH koja je osnovane novcem srpskih iseljenika iz SAD, Vojin Lepojević je rekao je da su na ideju o gradnji te mini elektrane došli pošto im je iz Biznis inkubator centra ukazano na velike mogućnosti i nedovoljnu iskorišćenost prirodnih resursa topličkog kraja.

Prema njegovim rečima, realno je da radovi na izgradnji tog energetskog objekta počnu u proleće 2014. godine.

Za izgradnju jedne male hidroelektrane je potrebno nekoliko desetina dozvola, mišljenja i saglasnosti, pa samo od brzine i efikasnosti lokalne administracije zavisi i početak gradnje elektrane, kazao je Lepojević.

 Izvor: http://www.bizlife.rs/vesti/62490-mhl-gradi-mini-hidrocentralu-kod-prokuplja

Povratak...