f Građani prijavili 1909 slučajeva Komunalnoj policiji - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Građani prijavili 1909 slučajeva Komunalnoj policiji

08.10.2013

U prvih devet meseci komunalnoj policiji građani su prijavili   1909 slučajeva koji se odnose na komunalne probleme.  Najčešće primedbe se odnose na držanje domaćih životinja i pse lutalice od kada je zatvore gradski Azil za napuštene pse i mačke lutalice. U Komunalnoj policiji objašnjavaju da u poslednje vreme imaju manji broj prijava od strane građana.

Anketirani Subotičani kažu da  probleme nisu prijavljivali komunalnoj policiji. Smatraju da bi više trebalo da rade samoinicijativno, a ne samo ono što prijave građani.

U Komunalnoj policiji objašnjavaju da rade po prijavi građana, ali i sami mnoge probleme reše kada ih primete. Građani uglavnom primedbe podnose telefonskim putem, nešto manje mejlom ili direktno kada vide komunalnu policiju na terenu.

Služba Komunalne policije raspolaže sa 4 patrolna vozila marke Škoda Fabia i zaposleno je 19 policajaca. Najčešće primedbe su  nepropisno držanje domaćih životinja, nepropisnog parkiranja vozila, bilo je intevencija zbog  buke i glasne muzike, zbog raznih oštećenja na kolovozima  i  zbog problema sa drvećem i zelenilom. Komunalna policija je počela sa radom 05. avgusta 2011.godine.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/gra-ani-prijavili-1909-slu-ajeva-komunalnoj-policiji

 

Povratak...