f Poziv civilnom društvu na sastanak o životnoj sredini - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Poziv civilnom društvu na sastanak o životnoj sredini

08.10.2013

Poštovani/a,

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na Konsultativni sastanak Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine sa organizacijama civilnog društva koje deluju u oblasti zaštite životne sredine, koji će se održati u ponedeljak, 14. oktobra 2013. godine u Beogradu sa početkom u 11:00 časova, u Palati Srbija, sala Beograd (centralni ulaz), Bulevar Mihajla Pupina 2.

Cilj sastanka je predstavljanje plana rada i zakonodavne aktivnosti Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine u 2013. godini, unapređenje dijaloga sa organizacijama civilnog društva koje deluju u oblasti zaštite životne sredine kao i iznošenje predloga daljih mehanizama saradnje. 

Pozivaju se udruženja i druge organizacije civilnog društva koje se aktivno bave pitanjima zaštite životne sredine da se prijave za učešće na ovom skupu na i-mejl adresu: office@civilnodrustvo.gov.rs, ili na broj telefona: 011/311-3859, najkasnije do srede, 09. oktobra 2013. godine. 

Konsultativni sastanak organizuje Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. 

Napomena: Zbog ograničenog broja mesta u sali mole se organizacije civilnog društva da prijave samo jednog predstavnika za prisustvo. Putni troškovi za učesnike neće biti pokriveni.

Izvor: http://consensus.bos.rs/vesti/67/2013/10/07/poziv-civilnom-drustvu-na-sastanak-o-zivotnoj-sredini.html

Povratak...