f AC SRB - Arhus centri predstavljeni narodnim poslanicima - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SRB - Arhus centri predstavljeni narodnim poslanicima

17.09.2013

Predsednica odbora za zaštitu životne sredine Milica Vojnić Marković i članovi odbora Ljuban Panić i Mile Spirovski učestvovali su 16. septembra 2013. godine na seminaru Napredak i izazovi u primeni Arhuske konvencije u Republici Srbiji, koji je održan u Ekološkom centru Radulovački u Sremskim Karlovcima, u organizaciji misije OEBS u Srbiji.

Posle pozdravne reči predstavnika Pokreta gorana Vojvodine, na seminaru su govorili dr Ivan Jarić sa Instituta za multidisciplinarna istraživanja iz Beograda na temu: Arhuska Konvencija–međunarodni značaj, sadržaj i obaveze zemalja potpisnica, Tina Janjatović, samostalna savetnica zadužena za Arhusku konvenciju u Republici Srbiji u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine na temu: Ostvareni napredak u primeni Arhuske konvencije na državnom nivou i predstojeće aktivnosti i Snježana Mitrović, menadžerka Regionalnog Arhus centra Subotica na temu: Aktivnosti i iskustva Arhus centra Subotica. Učesnicima seminara obratili su se i Nataša Jović iz Arhus centra južne i istočne Srbije koja je govorila o ulozi Arhus centara u sprovođenju Arhuske konvencije na lokalnom nivou, aktivnostima i iskustvima Arhus centra Kragujevac i Arhus centra za južnu i istočnu Srbiju i Darija Šajin, menadžerka Arhus centra Novi Sad koja je imala izlaganje na temu Aktivnosti i iskustva Arhus centra Novi Sad.

Po završenom seminaru, članovi Odbora obišli su prostorije Ekološkog centra Radulovački.

Arhuska konvencija usvojena je 25. juna 1998. godine na IV konferenciji Životna sredina za Evropu, u gradu Arhusu, u Danskoj.
Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (ratifikovana Arhuska konvencija) 12. maja 2009. godine.
Odredbama člana 74. Ustava Republike Srbije definisano je da svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju, da je svako, a posebno Republika Srbija i autonomna pokrajina, odgovoran za zaštitu životne sredine, kao i to da je svako dužan da čuva i poboljšava životnu sredinu.

Kao međunarodni instrument zaštite životne sredine, Arhuska konvencija sadrži tri grupe pravila koja se odnose na pravo građana na dostupnost informacija, pravo građana da učestvuju u donošenju odluka o životnoj sredini i prava na pravnu zaštitu u slučaju kada su prethodna dva prava povređena. 

Izvor: http://www.parlament.gov.rs/%C4%8Clanovi_Odbora_za_za%C5%A1titu_%C5%BEivotne_sredine_u%C4%8Destvovali_na_seminaru_Napredak_i_izazovi_u_primeni_Arhuske_konvencije_u_Republici_Srbiji_.19520.941.html

Povratak...