f Medicinski otpad se steriliše po propisima EU - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Medicinski otpad se steriliše po propisima EU

17.09.2013

Godišnje se u Opštoj bolnici u Subotici steriliše oko 44 tone medicinskog otpada. Ova vrsta opasnog otpada koja se stvara u domovima zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama u Severno-bačkom okugu bezbedno se uklanja  u Subotičkoj bolnici. Pre nego što se otpad donese u subotičku bolnici u domovima zdravlja razvrstava se prema propisima Evropske unije.

Iz zdravstvenih ustanova otpad se donosi u subotičku Opštu bolnicu koja je  regionalni centar za uništavanje i sterilisanje  medicinskog otpada. On se doprema se specijalizovanim vozilima, potom stavlja u kese, izmeri, napravi tovarni list i onda se steriliše. Prošlog meseca sterilisano je 3840 kilograma otpada.

Prema propisima EU otpad mora da se odvoji na mestu nastajanja, zatim na poseban način pakuju i obeležavaju. Hemijski, farmaceutski i citostatički otpad pakuje se u vreće ili kontejnere koji su obeleženi crvenom bojom, otpad koji je oštar ili infektivan obeležen je žutom bojom. 

U Srbiji postoji nekoliko kompanija koje se bave prikupljanjem, prevozom i izvozom opasnog otpada. Cene za tretman otpada razlikuju se u zavisnosti od otpada. Ako je reč o klasi PCB, gde je opasnost visoka, onda je tri evra po kilogramu. Farmaceutski otpad je u nižoj klasi opasnosti i košta evro i po – dva po kilogramu. 

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/medicinski-otpad-se-sterili-e-po-propisima-eu

Povratak...