f Zdravstvene ustanove nas truju? - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zdravstvene ustanove nas truju?

09.09.2013

Zdravstvene ustanove u Srbiji ne odlažu opasni medicinski infektivni otpad na adekvatan način i po zakonu, što može ugroziti zdravlje građana i životnu sredinu, upozorila je stranka Zeleni Srbije.

Zeleni navode da bi zdravstvene ustanove trebalo da tretiraju otpad u svojim aparatima (autoklavima i drobilicama), ali da mnogi nemaju potrebnu opremu ili ona nije u funkciji, pa se otpad ne tretira onako kako zakon nalaže.

 

 

Kao loš primer, Zeleni Srbije navode Pančevo, za koji kažu "da nema deponiju već smetlište" koje se nalazi blizu reke Tamiš, pa sa većim vodostajem dolazi do izlivanja reke i "ozbiljnog ugrožavanja životne sredine", jer se na okolnim parcelama mogu pronaći opasni medicinski materijali.

 

 

Jedan od loših primera je i Kovin, kako ističu Zeleni, koji opasan infektivni otpad delimično zbrinjava kao i Pančevačka bolnica, a deo šalje u Belu Crkvu gde se spaljuje u za to nepredviđeni uređaj i bez saglasnosti i dozvole nadležnog ministarstva Srbije.

 

Stranka Zeleni Srbije, zahteva od države kontrolu većih gradova, kao najvećih generatora te vrste otpada, kao i dugoročnu strategiju rešavanja tih problema koji su važni za zdravlje i okolinu.  

Izvor: http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/343023/Zdravstvene-ustanove-nas-truju

Povratak...