f Izrada drugog nacionalnog izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Izrada drugog nacionalnog izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije

06.09.2013

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine pokrenulo je postupak izrade drugog nacionalnog Izveštaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija), u skladu sa obavezama koje Republika Srbija ima kao članica Konvencije („Službeni glasnik RS”, br.38/09).

Radi detaljnijeg informisanja o sadržaju Izveštaja i efikasnijeg rada, na internet adresi (link) se nalazi formular za izradu Izveštaja na srpskom i engleskom jeziku.

Tekst Arhuske konvencije može se preuzeti na adresi:
http://www.merz.gov.rs/cir/dokumenti/zakon-o-potvrdjivanju-arhuske-konvencije
Mole se svi zainteresovani subjekti (organi javne vlasti, udruženja, javnost, preduzeća, druga domaća i strana pravna lica i preduzetnici, naučne i stručne organizacije i druge javne službe) da predloge i informacije za koje smatraju da je potrebno da budu uneti u Izveštaj ili da se posebno naglase, pošalju do 5. oktobra 2013. godine na e-mail adresu: tina.janjatovic@merz.gov.rs

Formular za primedbe možete preuzeti (ovde)

Svi predlozi i informacije koji do pomenutog datuma budu poslati biće prosleđeni radnoj grupi za izradu drugog nacionalnog Izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije.

Planirano je da se nakon izrade radne verzije Izveštaja isti stavi na uvid javnosti 30 dana.

Izvor:http://www.merz.gov.rs/cir/aktuelnosti/izrada-drugog-nacionalnog-izvestaja-o-sprovodjenju-arhuske-konvencije

Povratak...