f Održana sednica Odbora za zaštitu životne sredine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Održana sednica Odbora za zaštitu životne sredine

06.09.2013

Na sednici Odbora za zaštitu životne sredine, održanoj 5. septembra, članovi Odbora podržali su predlog akta koji je dostavilo 58 udruženja građana, a koji sadrži polazne osnove za uspostavljanje dijaloga između civilnog društva i Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije.

Predlog akta predstavio je Mirko Popović iz Beogradske otvorene škole. Razlozi za izradu predloga akta, kako je naveo Popović, su pravo građana da budu informisani i da učestvuju u procesu donošenja odluka koje se odnose na pitanja zaštite životne sredine. Četiri principa na kojima je zasnovan Predlog su uspostavljanje jedinstvenog ministarstva koje bi se bavilo pitanjem životne sredine, uspostavljanje nezavisnog sistema finansiranja politike zaštite životne sredine i otvaranje javne debate o tome, uspostavljanje funkcionalne politike za borbu protiv klimatskih promena i poštovanje principa održivog razvoja i sprovođenje Strategije održivog razvoja. Predloženi akt, u čijoj izradi su učestvovali predstavnici svih 58 nevladinih organizacija, sadrži i preporuke koje se odnose na uspostavljanje trajnog mehanizma saradnje između civilnog sektora, zakonodavne i izvršne vlasti i uključivanje predstavnika civilnog društva u proces pregovora za članstvo Srbije u EU, u oblasti zaštite životne sredine.

U nastavku rada, predstavnica Misije OEBS u Srbiji dr Olivera Zurovac Kuzman izložila je članovima Odbora aktivnosti podrške Misije OEBS u primeni Arhuske konvencije u proteklom periodu, koje su prevashodno bile usmerene na podršku sprovođenju zakonodavnog okvira koji reguliše oblast životne sredine, podršku jačanju bezbednosti životne sredine na zapadnom Balkanu i podršku pravu građana na dostupnost informacija. Ona je iznela predlog zajedničkih aktivnosti Misije OEBS i Narodne skupštine u narednom periodu, među kojima je i održavanje seminara za članove Odbora za zaštitu životne sredine na temu primene Arhuske konvencije, u Sremskim Karlovcima.

Na ovoj sednici, razmotren je i usvojen predlog narodne poslanice Gordana Čomić da se u prvoj nedelji oktobra 2013. godine održi javno slušanje na kome bi bilo razmotreno pitanje kontrole primene propisa u oblasti životne sredine i nadzora nad izvršenjem izrečenih kazni. Odbor je, takođe, usvojio i predlog narodnog poslanika Ivana Karića da se u prvoj nedelji novembra 2013. godine održi javno slušanje gde bi se diskutovalo o nacionalnim prioritetima međunarodne pomoći Republici Srbiji u periodu 2014-2017. godine, sa projekcijama do 2020. godine.

Sednici je predsedavala Milica Vojić Marković, predsednica Odbora.

Izvor: http://www.merz.gov.rs/cir/aktuelnosti/29-sednica-odbora-za-zastitu-zivotne-sredine

Povratak...