f Nevladine ogranizacije žele bolju saradnju sa državom - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Nevladine ogranizacije žele bolju saradnju sa državom

05.09.2013

Nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne sredine žele bolju saradnju sa Ministarstvom energetike, razvoja i zaštite životne sredine, zbog čega je više od 50 udruženja gradjana sačinilo dokument za uspostavljanje dijalog sa državom, koja je predstavljena danas u Skupštini Srbije.

"Razlog donošenja takvog dokumenta je nedovoljno razvijena saradnja nevladinog sektora i nadležnog ministarstva, koja nije u skladu sa strateškim dikumentima i medjunarodnim ugovorima koje je Srbija usvojila", rekao je na sednici Odbora Skupštine Srbije za zaštitu životne sredine predstavnik Beogradske otvorene šokole Mirko Popović.

Predstavljajući osnove za uspostavljanje dijaloga, koje je sačinilo 58 organizacija civilnog društva, Popović je naveo da je želja bila da se javna politika u oblasti zaštite životne sredine formira na transparentan način.

On je precizirao da su predložena četiri principa i nekoliko preporuka za unapredjenje saradnje.

Prema njegovim rečima, za bolju saradnju nužno je da se, bez obzira što je završena rekonstrukcija vlade, uspostavi posebno ministarstvo zaštite životne sredine koje bi bolje štitilo tu oblast.

Drugi princip uspešne saradnje ministarstva i nevladinog sektora odnosi se na uspostavljanje nezavisnog sistema finansiranja politike zaštite životne sredine, koji bi podrazumevao programsko finansiranje, ali i uključivanje privrede, lokalne samouprave i akademske zajednice u odlučivanju o raspodeli sredstava.

Popović je kazao da se treći princip odnosi na uspostavljanje funkcionalne politike za borbu protiv klimatskih promerna, koja bi trebalo da bude integrisana u sve sektorske politike, jer bez uvodjenja pravnih tekovina EU u tu oblast Srbija neće moći da napreduje u procesu pridruživanja Uniji.

Dodao je da je za bolju komunikaciju vlade i organizacija civilnog društva potrebno poštovati i princip održivog razvoja, o čemu je Srbija donela i strategiju.

"Da bi se otklonile prepreke koje bi trebalo da unaprede saradnju predlažemo da se organizacije civilnog društva uključe u izradu ili izmenu niza zakona iz oblasti zaštite životne sredine, uključujući zakon o upravljanju otpadom, Zakon o zaštiti prorode, zakon o zaštiti životne sredine", kazao je Popović.

Popović je kazao i da nevladin sektor očekuje da bude uključen u proces pregovora pristupanja Evropskoj uniji.

Izvor:http://zelenasrbija.rs/srbija/5754-nevladine-ogranizacije-ele-bolju-saradnju-sa-dravom

Povratak...