f KfW napolje iz uglja! u EU bez uglja Saopštenje uz protest protiv ulaganja u ugalj - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

KfW napolje iz uglja! u EU bez uglja Saopštenje uz protest protiv ulaganja u ugalj

04.09.2013

Centar za ekologiju i održivi razvoj (www.cekor.org), sa brojnim partnerskim NVO iz Srbije te „Klima alijansom“  iz Nemačke su danas pozvale KfW i Vladu Republike Srbije kao dugogodišnjeg partnera ove banke da umesto klimatskih i ekološko neodrživih investicija u dalje razvijanje eksploatacije lignita u Srbiji podrže razvoj obnovljivih izvora energije i energetsku efikasnost.

Sa potrebnim investicijama u energetsku efikasnost posebno u stanovanju  i u obnovljive izvore energije Srbija bi značajno smanjila energetsko siromaštvo kojim je danas obuhvaćeno preko 60% građana Srbije, a takođe bi pokrenula nove investicione cikluse u „zelene kilovate“ i radila na ispunjenju svojih obaveza za smanjenje emisija gasova staklene bašte koje proističu iz klimatskih ciljeva EU i procesa evro-integracija- obaveza koje se odnose na to da se do 2050 godine izvrši potpuna de karbonizacija energetskog sektora na nivou 80%- 95% emisija u odnosu na 1990 tu godinu.

 

Ove klimatske ciljeve Srbija neće moći da ispuni ukoliko u ovom kritičnom periodu tranzicije i restruktuiranja energetskog sektora kao jednog od najbitnijih sektora za razvoj ekonomije i društva napravi pogrešku i zaključa ogromna finansijska, tehnološka i druga sredstva isključivo u eksploataciju lignita. Kao buduća članica, Srbija će tako biti obavezna da plaća emisije CO2 koje prelaze dozvoljene nivoe emisija. Postoje ogromni eksterni troškovi električne energije proizvedene od uglja koje bi trebalo uzeti u obzir- respiratorne i druge bolesti dece i odraslih, troškovi sanacije degradiranih vodotokova, zemljišta i prirode itd.

 

Danas u 10.00 časova je ispred kancelarije nemačke investicione banke KfW u Beogradu, održan protestni skup protiv ulaganja u ugalj. Tom prilikom pušteni su u vazduh crni baloni koji simbolišu zagađenje  vazduha od sagorevanja uglja. Akcija se istovremeno desila u Nemačkoj, Grčkoj i Srbiji, sa naročitim akcentom na Srbiju i Grčku u kojima KfW plasira kredite za razvoj lignita.

 

Centar za ekologiju i održivi razvoj, partnerske organizacije i eksperti smatraju da se smanjivanje siromaštva, energetska samostalnost i sigurnost u Srbiji mogu postići jedino diverzifikacijom investicija u energetsku efikasnost, u lokalne obnovljive izvore energije i stvaranje preduslova za decentralizaciju energetske proizvodnje i potrošnje. Srbija mora da preduzme ozbiljne korake ka postupnom prelasku sa zavisnosti od lignita u proizvodnji struje od preko 70% u pravcu smanjivanja enormnih gubitaka u stanovanju, industriji, distribuciji energije uz istovremeno povećavanje upotrebe obnovljivih izvora energije ali uz istovremenu pažnju prema zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi i poštovanja interesa lokalnih zajednica posebno onih na koje utiču veliki infrastrukturni projekti.

 

U partnerstvu sa našim nemačkim kolegama ovom akcijom CEKOR želii da pozove strane investitore da podrže evropski put Srbije i umesto ulaganja u ugalj i povećanje emisija ugljendioksida sredstva plasiraju u takozvane “zelene projekte”.

 

KfW banka finansira u Srbiji nekoliko projekata razvoja lignitske proizvodnje koji imaju izuzetno veliki negativni uticaj na klimatske promene i  u isto vreme zadužuju Srbiju za nabavku nepotrebne rudarske opreme radi ogromnog  povećanja iskopavanja lignita što će dovesti do nemogućnosti ispunjavanja obaveza Srbije da redukuje emisije gasova sa efektom staklene bašte iz energetike.

 

Za sve detaljnije informacije:

 

Zvezdan Kalmar, koordinator za energiju i monitoring finansijskih institucija Cekor

065/5523 191

 

Izvor: http://www.cekor.org/index.php?option=com_content&view=article&id=163:dananji-protest-kfw-napolje-iz-uglja&catid=1:latest-news&Itemid=69


 

Povratak...