f Ambrozija na Paliću - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Ambrozija na Paliću

04.09.2013

U toku je akcija “Da se zna ko kosi, a ko ne kosi”. Ovakve vremenske prilike pogoduju osobama koje su alergične na polen ambrozije, jer je koncentracija polena u vazduhu niža. Zahvaljujemo se svim sugrađanima, koje smo opomenuli, pa su nakon toga pokosili korov, kao i onima koji nam prijavljuju dobre i loše primere.

Ekološka patrola je na Paliću preko od Eko centra snimila je zakorovljen plac, prepun ambrozije. Problem što je ambrozija pronašla utočište na napuštenim gradilištima I prostorima oko  kućama. Ovako zakorovljene površine predstavljaju ruglo grada,a naročito ako se nalaze u blizini turističkih sadržaja.

Pozitivan primer: nalazi se u blizini ove površine. Svi travnjaci u ulici su uredno pokošeni i predstavljaju dobar primer odnosa prema okolini.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/servisne-informacije/ambrozija-na-pali-u

 

Povratak...