f Pokrajinski sekretar prisustvovao sastanku mreže Arhus centara Srbije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Pokrajinski sekretar prisustvovao sastanku mreže Arhus centara Srbije

07.08.2013

Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, dr Slobodan Puzović je učestvovao na sastanku mreže Arhus centara Srbije sa temom „Arhus kampanja 2013“, koji je dana 3. avgusta 2013. godine održan na Andrevlju (Nacionalni park „Fruška gora“). Skupu, koji je organizovao Arhus centar Novi Sad i vođen od strane Darije Šajin, prisustvovali su i drugi Arhus centri Srbije, predstavnici OEBS u Srbiji i nadležnog Ministarstva.

Svoje prezentacije na skupu imali su predstavnici četiri Arhus centra u Srbiji iz Novog Sada, Subotice, Kragujevca i Niša, koji su izneli svoje dosadašnje aktivnosti na informisanju javnosti u oblasti zaštite životne sredine, uključivanju građana i civilnog sektora u odlučivanje o pitanjima od značaja za zaštitu životne sredine i obezbeđivanju protoka informacija u toj oblasti. Izneti su brojni aktuelni problemi vezani za očuvanje životne sredine, a koji su u značajnoj meri nastali zbog ukidanja Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije i nedostatka finansijskih sredstava.

Pokrajinski sekretar je istakao aktivnosti koje su bile usmerene na razvoju saradnje Pokrajinskog sekretarijata sa udruženjima građana i zainteresovanom javnošću u oblasti zaštite životne sredine i Arhus centrima. Identifikovani su dalji pravci saradnje.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/?p=10055

Povratak...